Kordegn

Kirkekontoret
Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf. 66 12 03 92

E-mail til kirkekontoret: sktknuds.domsogn@km.dk 

Træffetid: tirsdag-fredag kl. 10-12 og kl. 13-14

Hvis kirkekontoret er lukket pga. ferie eller lignende fremgår det af hjemmesidens forside under "Information". I så fald er det muligt at kontakte kirketjenerne på 20 46 40 35. Har du brug for en attest eller lignende, kan du kontakte kirkekontorene i et af nabosognene.  

Sikker mail: Vi anbefaler, du bruger dette link, hvis du sender CPR-nummer til os - eller andre personfølsomme oplysninger

Kordegn

Christian Emil S. Szilas-Hansen

E-mail:  cesi@km.dk 

Kordegn og Kontorelev

Mikael Møller Sønnichsen

E-mail: mims@km.dk