Begravelse og bisættelse

Dødsfald

Når man mister et menneske, man elsker, har man brug for trøst og tryghed. Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse. I kirken er der plads til alt det, og kirkens personale står klar til at støtte jer; både omkring selve dødsfaldet og begravelsen, men også i tiden efter.

En kirkelige begravelse eller bisættelse er pårørendes afsked med den døde med det kristne budskab om opstandelsen som rammen. Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.

For afdøde personer, som var medlemmer af Folkekirken og bosiddende i eller med tilknytning til Skt. Knuds Sogn, kan der arrangeres begravelse eller bisættelse i Domkirken eller Graabrødre Klosterkirke.

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Når en person dør, skal de pårørende som det første anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Dette gælder uanset om afdøde var medlem af Folkekirken eller ej. Bedemanden ordner det gerne på jeres vegne, men der er også mulighed for at klare det selv på www.borger.dk 

Planlægning af begravelse / bisættelse

Hvis afdøde ønsker en kirkelig begravelse eller bisættelse retter man i forbindelse med anmeldelse af dødsfaldet også henvendelse til én af præsterne eller til kirkekontoret, som sætter én i forbindelse med den præst, der kommer til at forestå handlingen. Ved samme lejlighed træffes ofte også aftale om tid og sted for en samtale forud for den kirkelige handling. Oftest møder præsten de pårørende i afdødes hjem eller hos familie bosiddende i nærheden.

Ved samtalen med præsten forbereder man sammen den kirkelige handling. Man snakker om evt. ønsker til handlingen, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har I pårørende nogle ønsker. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde, så talen og handlingen får et personligt præg, der passer til afdøde.

Forslag til salmevalg kan findes på www.dendanskesalmebogonline.dk og ellers er præsten gerne behjælpelig med at finde salmer i løbet af samtalen.

Præsten som samtalepartner

Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte. Han/hun er faktisk uddannet til det, og det kan være rart at snakke med en, der ikke selv har en masse følelser i klemme, men samtidig ved, hvordan man har det.

Gode links til gæster på kirkekontoret