Kirkekontoret

Domkirkens Kontor
Klosterbakken 2
5000 Odense C
Tlf. 66 12 03 92
E-mail: sktknuds.domsogn@km.dk


Kirkekontorets åbningstider:
Mandag: lukketTirsdag-fredag kl. 10-12 og kl. 13-14.


Uden for kontorets normale åbningstid er der mulighed for personlig betjening efter forudgående aftale

Er din henvendelse uopsættelig, kan du kontakte kirketjenerne på 20 46 40 35. Har du brug for en attest eller lignende, kan du kontakte kirkekontorene i et af nabosognene.

Send IKKE personfølsomme oplysninger i en almindelig mail. Vi anbefaler i stedet, at du bruger dette link, hvis du sender CPR-nummer - eller andre personfølsomme oplysninger - til os.

 

Kirkekontoret tager sig af personregistreringen i Skt. Knuds Sogn og klarer alle opgaver omkring:

  • Fødselsregistrering
  • Navngivning uden dåb
  • Dåb
  • Navneændring
  • Kirkelig vielse
  • Medlemskab af Folkekirken
  • Udstedelse af attester
  • Sognebånd
  • Anmeldelse af dødsfald
  • Begravelse / bisættelse

Fødselsregistrering, anmeldelse af faderskab, navngivning uden dåb, navneændring og anmeldelse af dødsfald kan kun foregå via en digital anmeldelse med NemID på www.borger.dk.

   Information