Konfirmation

 

Konfirmation betyder bekræftelse

Konfirmation er den kirkelige handling, hvor Gud bekræfter det løfte, han gav ved dåben og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen. Gennem bøn og velsignelse gentages Guds løfte fra dåben om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet.

Forberedelse til konfirmationen
Konfirmation er et tilbud til alle, der går i 7. klasse. Det er helt frivilligt om man ønsker at blive konfirmeret, og beslutningen træffes bedst sammen med sin familie.

Før du kan blive konfirmeret, skal du "gå til præst" eller konfirmationsforberedelse, som det også kaldes. Ellers har du jo ikke en chance for at vide, hvad du siger "ja" til, og hvad alt det med kirke og kristendom handler om. 

At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller gymnastik. Sammen med din klasse mødes du med præsten en gang om ugen, hvor du lærer en masse forskellige ting. Når man går til præst lærer du om Gud og Jesus. Vi taler om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget: Om kærlighed og venskab. Om sorg og glæde og om at kunne bede. Men også om hvad der sker, når man dør, og om hvor vi kommer fra. Vi læser, ser film, besøger kirken, synger og hører historier.

Hvis ikke du er helt sikker på, om du vil konfirmeres eller ej, er du stadig velkommen til at følge konfirmationsforberedelsen. I løbet af tiden frem mod konfirmationen bliver du klædt på til at træffe beslutningen, og præsten er altid klar til yderligere samtaler med dig og din familie, hvis der er behov for det.

Har I spørgsmål til konfirmationsforberedelsen, er I altid velkomne til at henvende jer til den af præsterne, der har konfirmationsforberedelsen med jeres klasse. Se under "Kontakt" for nærmere info.  

 

 

 

Konfirmation i Domkirken
Der er tradition for, at eleverne fra tre privatskoler i Odense C konfirmeres i Domkirken:

 

Henriette Hørlücks Skoles 7B konfirmeres af domprovst Regina Ljung på sidste søndag i april kl. 10.00.

TILMELDINGSBLANKET (kommer senere)

 

Konfirmationsdatoer for Henriette Hørlücks Skole:

2025 - 27. april

2026 - 26. april

2027 - 25. april

2028 - 30. april

2029 - 29. april

 

Giersings Realskole: To klasser konfirmeres af sognepræst Ulrik Andersen og en klasse af sognepræst Nicolai Røge på anden søndag i maj. Dog er konfirmationerne i 2025 for B-klassen og C-klassen fastlagt til 1. lørdag i maj, mens A-klassen stadig kan vælge mellem de to datoer.

2025: TILMELDINGSBLANKET 7A, d. 3. maj

2025: TILMELDINGSBLANKET 7A, d. 11. maj

2025: TILMELDINGSBLANKET 7B

2025: TILMELDINGSBLANKET 7C

 

Konfirmationsdatoer for Giersings Realskole :

2025 - 3. maj kl. 9.00 (7C), kl. 10.30 (7A), kl. 12.00 (7B) og 11. maj kl. 10.00 (7A)

2026 - 10. maj kl. 9.00 (7B), kl. 10.30 (7C), kl. 12.00 (7A)

2027 - 9. maj kl. 9.00 (7A), kl. 10.30 (7B), kl. 12.00 (7C)

2028 - 14. maj kl. 9.00 (7C), kl. 10.30 (7A), kl. 12.00 (7B)

2029 - 13. maj kl. 9.00 (7B), kl. 10.30 (7C), kl. 12.00 (7A)

 

Odense Friskoles 7C konfirmeres af sognepræst Nicolai Røge på første søndag i maj kl. 10.00.

2025: TILMELDINGSBLANKET 7C

 

Konfirmationsdatoer for Odense Friskole:

2025 - 4. maj

2026 - 3. maj

2027 - 2. maj

2028 - 7. maj

2029 - 6. maj

 

Elever fra andre skoler, som ønsker at blive konfirmeret i Domkirken, og som bor i Skt. Knuds Sogn, kan henvende sig til den præst, de ønsker at gå til konfirmationsforberedelse hos. Sammen med vedkommende aftales nærmere.

 

Tid og sted
Undervisningen foregår i Domkirkens konsistoriebygning på Klosterbakken 2.
Dage og tidspunkter aftales mellem præsterne og skolerneKontakt præsterne eller den pågældende skole for nærmere information.

Hjemmeside til konfirmanderne www.konfirmation.folkekirken.dk

 
   

 

Gode links til gæster på kirkekontoret