Links

Gode links til gæster på kirkekontoret

* Hvilket sogn bor du i? - Find dit sogn her

* Information om personregistrering, navne (navngivning, ændring m.m.), fødselsanmeldelse, faderskab (bl.a. omsorgs- og ansvarserklæring), dødsfald, ægteskab. Blanketter og digitale muligheder. Bestilling af attester m.m. Se her

* Tilladte navne, navngivning og navneændring. Se her hos

* Hvordan gør man, hvilke myndigheder skal man henvende sig til m.m. - Find det på borger.dk

Om de kirkelige handlingers ritualer og indhold m.m.