Dåb

Dåb i Odense Domkirke og Graabrødre Klosterkirke finder som hovedregel sted som en del af den almindelige søndagsgudstjeneste kl. 10.00 i Domkirken eller kl. 17.00 i Graabrødre Klosterkirke.

Der er også mulighed for dåb ved lørdagsgudstjenester, der afholdes kl. 11.00, fem gange om året:

 

Gudstjenester med dåb om lørdagen 2024:

Lørdag d. 3. februar

Lørdag d. 13. april

Lørdag d. 15. juni

Lørdag d. 31. august (bemærk tidspunktet er kl. 13.00)

Lørdag d. 9. november

 

 

Dåb i Odense Domkirke og Graabrødre Klosterkirke kræver en tilknytning til kirkerne. Det har man enten, når man bor i Skt. Knuds Sogn, når dåbsbarnets forældre er viet i én af kirkerne eller én af forældrene selv er døbt eller konfirmeret her. Øvrig tilknytning kan også gøres gældende. Her bedes man kontakte kirkekontoret eller én af præsterne for at høre hvilke muligheder, man har.

 

Dåb af små børn:
Ønsker I som forældre at få jeres barn døbt i Domkirken eller Graabrødre Klosterkirke, skal I henvende jer til kirkekontoret eller én af sognepræsterne. Henvendelse kan ske både personligt, telefonisk eller pr. mail. Her aftaler I dåbsdato, meddeler barnets navn samt navn og adresse på 2 til 5 faddere som alle skal være døbt i den kristne tro (og ikke have tilsluttet sig et ikke-kristent trossamfund).

Forud for dåben skal I have en samtale med den præst, der skal forestå dåben. Kirkekontoret oplyser hvilken præst det bliver, hvorefter I selv tager kontakt og får truffet en aftale.

 

Dåb af større børn og voksne:

Dåb er ikke noget, der kun kan foregå med små børn. Enhver der ønsker det, kan - uanset alder - blive døbt.

For at blive døbt som stort barn eller voksen i Folkekirken er det dog en forudsætning, at man ikke tidligere er blevet døbt, hverken her i Danmark eller i udlandet. Hvis man tidligere er blevet døbt f.eks. i en katolsk kirke skal man ikke gentage dåbshandlingen, men blot anmode om at blive optaget som medlem af Folkekirken på baggrund af ens dåb.

Såfremt man ønsker at blive døbt som voksen eller i forbindelse med ens konfirmationsforberedelse, skal man rette henvendelse til kirkekontoret for at få aftalt det praktiske forløb og en dato for dåben.

Selve dåben kan enten finde sted i forbindelse med en almindelig gudstjeneste på søndage og helligdage, eller der kan afholdes en særskilt dåbsgudstjeneste, hvis man ønsker dåben skal foregå mere diskret.

Forud for dåb af større børn og voksne vil man skulle have en eller flere samtaler med den præst, der skal foretage dåben. Formålet med samtalerne er at gøre én bekendt med indholdet af den kristne tro. Konfirmationsforberedelse og/eller regelmæssig deltagelse i gudstjenesterne og kirkens øvrige aktiviteter vil også være et godt supplement til samtalerne med præsten, og kan i et vist omfang gøre det ud for den undervisning, reglerne om voksendåb ellers kræver. 

I forbindelse med en dåb af større børn eller voksne skal der være mellem 2 og 5 vidner. (Disse vidner svarer til fadderne ved en barnedåb).  Ønsker man en rent privat dåb, kan kirkens personale fungere som dåbsvidner.

 

Gode links til gæster på kirkekontoret