Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører du til kirken i det sogn, hvor du bor. Her har du ret til at få foretaget kirkelige handlinger. Ønsker du imidlertid at høre til en anden kirke og præst end der, hvor du bor, kan du som det hedder "løse sognebånd". Derved får man de samme rettigheder, som dem, der bor i dette sogn.

Grundene til sognebåndsløsning kan f.eks. være, at du er fast kirkegænger i en anden kirke end din sognekirke, og at du derfor ønsker et formaliseret tilhørsforhold til denne anden kirke. Du kan også være flyttet, men ønsker stadig at høre til i din gamle menighed. Ja, årsagerne kan være mange og det er kun dig, der kan afgøre om de er grund nok til at løse sognebånd.

Den oprindelige grund til at loven om sognebåndsløsning blev indført var, at folkekirkens medlemmer ikke skulle være tvunget til at få foretaget kirkelige handlinger i bopælssognet, hvis man f.eks. ikke delte den lokale sognepræsts teologi, forkyndelse og kirkelige retningspræg. Man skulle derfor kunne tilslutte sig en anden præst og menighed.

Ønsker du at løse sognebånd, skal du henvende sig til den præst, du ønsker at løse sognebånd til. Vedkommende hjælper dig med den videre proces.

Du kan læse nærmere om reglerne for sognebåndsløsning på Kirkeministeriet.dk

Gode links til gæster på kirkekontoret