Graabrødre Klosterkirke

Graabrødre Kloster er et gammelt Franciskanerkloster – grundlagt af kong Erik Klippinge, der i 1279 skænkede sin kongelige gård, med tilhørende bygninger til Franciskanermunkene.

Ved reformationen overgik klosteret til kronen, og ved et gavebrev af 27. oktober 1539 stadfæstede Christian III., at klosteret skulle være ”et meenigt Hospital og Syge-Huus i Vort Land Fyen”, og som sådan kom det til at fungere i 250 år. Se mere om kirkens historie m.v. under menupunkterne til venstre.

Klosterets kirke gik i forfald og blev nedbrudt i begyndelsen af 1800 tallet. Det er hospitalssalen, som i dag er indrettet til kirke.

Se mere om kirkens historie m.v. under menupunkterne til venstre.

Læs om instrumenterne i Graabrødre Klosterkirke her

Læs om koret ved Graabrødre Klosterkirke her.

Til højre findes en oversigt over gudstjenesterne i Graabrødre Klosterkirke.

Kirkens adresse er:
Jernbanegade 9, Odense.

Kirken er åben mandag, onsdag og fredag kl. 14-16.

Kirkens kontor ligger ved Domkirken på Klosterbakken 2, 5000 Odense C

Telefon : 66 12 03 92

Mail: sktknuds.domsogn@km.dk

   Gudstjenester i Graabrødre Klosterkirke