Udvalg under menighedsrådet

Hvis menighedsrådet mener, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg, inden sagen afgøres af menighedsrådet, nedsætter menighedsrådet et udvalg med det antal medlemmer, som menighedsrådet bestemmer i det enkelte tilfælde  
Forretningsudvalg (Det stående udvalg): Eva Haue, Benny Nybo, Svend Thomsen, Mogens Hesselvig, Ulrik Andersen, sekretær: Chr. Emil Szilas-Hansen  
Aktivitetsudvalget : Winnie Zander Jørgensen, Marianne Koch, Jette Holm-Jannik (orlov), Elisabeth Straaby og præsterne  
Præstegårdsudvalg: Winnie Zander Jørgensen, Kristian Isager, Svend Thomsen  
Kommunikationsudvalg : , Jette Holm-Jannik (orlov), Svend Thomsen, Ulrik Andersen, Christian Emil Szilas-Hansen (kordegn)  
Kirkeudvalg:  Eva Haue, Marianne Koch, Kristian Isager  

Butiksudvalget:  Bjørn Valstrøm, Elisabeth Straaby

 
Kirkeligt aktivitetsudvalg:  Bjørn Valstrøm, Elisabeth Straaby  
Menighedsplejen : Ulrik Andersen, Mogens Hesselvig, Chr. Emil Sz.-Hansen  
Valgbestyrelsen :  Bjørn Valstrøm (formand) , Elisabeth Straaby, Jette Holm-Jannik  
Repræsentant i Folkekirkens Skoleudvalg : Jette Holm-Jannik  
Repræsentant i FTS : Svend Thomsen, Bjørn Valstrøm (suppleant)  
Graabrødreudvalget: Jette Holm-Jannik (orlov), Bjørn Walstrøm, Benny Nybo og Ulrik Andersen  

Musikudvalg:  Randi Mortensen (domorganist), Anders Grankvist Schou (organist), Bjørn Valstrøm, Winnie Zander Jørgensen og Ulrik Andersen