Frivillig

Odense Domkirke og Graabrødre Klosterkirke er glade for de frivillige, der hjælper med til at få kirkernes indre og ydre liv til at fungere. 

Herunder ser du, hvilke muligheder, du har som frivillig. Ring eller skriv til dem, der står for den aktivitet, du kunne tænke dig at medvirke til og få en snak om, hvad jobbet indebærer.

 

Onsdagscafé

Ved onsdagscaféen består arbejdet i klargøring og praktisk hjælp med servering af smørrebrød og vand/øl. De frivillige er sammen med præsten med til at skabe den gode stemning, så alle føler sig velkomne og som en del af et fællesskab. I onsdagscaféen vil du møde mange forskellige mennesker, og som frivillig skal du være klar til at engagere dig i både høj og lav. 

Har du lyst til at være med, så kontakt menighedsrådsmedlem Winnie Zander Jørgensen Tlf. 28 83 98 37 eller på E-mail: zanderwinnie@hotmail.com

 

Lægmandslæser i Domkirken

Arbejdet som lægmandslæsere i Domkirken består i at læse den ene af gudstjenestens tekster ved højmessen om søndagen. Som lægmandslæser skal man kunne læse klart og tydeligt og ikke være bange for at gøre det offentligt. Opgaven kræver god forberedelse, så man selv har en god forståelse af teksten. Det drejer sig ikke om at læse så hurtigt som muligt, men om at teksten bliver forståelig og meningsfuld at lytte til.

Kontakt menighedsrådsmedlemmerne Bjørn Valstrøm (bjorn@psykologens.dk) eller Elisabeth Straaby (elisabethstraaby@gmail.com)

 

Kirkeværter i Domkirken

Arbejdet som frivillig kirkevært i Domkirken består i at tage godt imod de mange besøgende i kirken. Som frivillig skal man sætte sig godt ind i Domkirkens historie, da man ofte bliver spurgt ind til de mange seværdigheder, vi har i kirken.

Du skal som frivillig være glad for at tale med mennesker, og gerne både på engelsk eller andre fremmedsprog. Du behøver ikke henvende dig til alle besøgende, da mange også gerne vil færdes på egen hånd i kirken.

Kontakt menighedsrådsmedlemmerne Bjørn Valstrøm (bjorn@psykologens.dk) eller Elisabeth Straaby (elisabethstraaby@gmail.com

 

Kirkevagt i Graabrødre Klosterkirke

Kirkevagterne ved Graabrødre Klosterkirke åbner klosterkirken og tager imod besøgende mandag, onsdag og fredag kl. 14.00 - 16.00. Vagten arbejder selvstændigt og har en fast vagt hver 14. dag.

Du skal som frivillig være glad for at tale med mennesker, og gerne på engelsk eller andre fremmedsprog. Det er ikke et krav at du henvender dig til alle besøgende, da en del også gerne vil færdes på egen hånd i kirken.

Vil du være med på holdet, så kontakt kirkekontoret på tlf. 66 12 03 92.

 

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde (FTS)

I Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense (FTS) er vi engageret i Folkekirkens møde med flygtninge og indvandrere. Frivillige og deres indsats er af uvurderlig betydning. Vi har lige nu 35 frivillige, der typisk er med en dag om ugen 2 - 3 timer.

De fleste frivillige er tilknyttet sprogcaféen i Folkekirkens Hus, hvor der dagligt kommer 30 - 40 flygtninge og indvandrere. Andre frivillige er med i den tværkulturelle kvindegruppe, andre igen i den internationale mødregruppe, mens nogle hjælper med praktiske ting i forbindelse med internationale gudstjenester i Domkirken.

 Kontakt Jesper Hougaard Larsen (leder og præst for flygtninge og indvandrere i Domsognet) tlf. 30 52 62 39 jhla@km.dk – Læs mere på: www.fts-odense.dk eller på Facebook (Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde)