Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde (FTS) arbejder blandt asylsøgere, flygtninge og indvandrere med henblik på at fremme en folkelig og kirkelig integration på tværs af etniske og religiøse forskelle. Det sker bl.a. gennem det personlige møde mellem mennesker - ved gudstjenester og igennem mange forskellige aktiviteter.

FTS blev oprettet i 1999 som et samarbejde mellem sogne i Hjallese og Skt. Knuds provstier i Odense Kommune og har årligt ca. 7.500 besøgende

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde – The Danish Church´ Cross-Cultural Network in Odense.

The purpose of The Cross-Cultural Network is to work among asylum seekers, refugees and immigrants with the intention of furthering a popular and religious integration across ethnic and religious differences. The aim is realized at church services and through the different cross-cultural activities.

FTS was established in 1999 as a collaboration between parishes in Hjallese and Skt. Knuds Deaneries in Odense Municipality and has around 7,500 visitors every year.

I anledning af Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odenses 20 års jubilæum. Læs Festskrift 1999-2019 her

Der er international gudstjeneste i Skt. Knuds kirke d.1. lørdag i hver måned. Gudstjenestesproget er hovedsagligt dansk, men også engelsk indgår. (link til gudstjeneste).

An international church service is held at 6.p.m. the first Saturday of every month (except July) at the Cathedral. The language is mainly conducted in Danish but English is also spoken.

Baptism, wedding, funeral and pastoral care
If you want a christening, wedding, confirmation or funeral with an English-speaking pastor, you are very welcome to contact Lene Crone Nielsen.

The pastor

The services are conducted by pastor Lene Crone Nielsen, University Chaplain at University of Southern Denmark who also offers counselling sessions for the students at SDU regardless of nationality and religious affiliation.

The University Chaplain is employed by the Evangelical Lutheran Church of Denmark.

Read more on the website: www.studenterpraest-odense.dk

Contact Lene Crone Nielsen: T + 45 29 27 87 13 - M: LECN@KM.DK