ODA, Odense Domkirkes Amatørkor

Har du lyst til at synge i kor?

Ved sæsonstart til september 2023 optager vi nye sangere. Vi håber især at få lidt flere herrestemmer, såvel tenor- som basstemmer i koret.

Af hensyn til balancen i koret må nye medlemmer aflægge en lille stemmeprøve efter nærmere aftale.

ODA-koret er Odense Domkirkes Amatørkor. Vi er organiseret under Paarup Aftenskole, har eksisteret i en årrække og har omkring 20-25 medlemmer, fordelt på de fire stemmer: Sopran, alt, tenor og bas.

Vi er en mangfoldig og inkluderende flok, der gerne vil kunne levere smuk kormusik, samtidig med at vi er gode til at hygge os.

Vi øver hver onsdag fra kl. 19.00 - 21.10 i Konsistoriebygningen ved Domkirken - og op til koncerterne øver vi også inde i selve kirkerummet.

Vores repertoire er alsidigt, men befinder sig hovedsageligt inden for det klassiske og det kirkemusikalske, herunder salmer og sange. 

Vi har i hver sæson omkring 30 øveaftener, fordelt på 2,5 lektion pr. øveaften. Vi har altid en kaffepause, hvor kirken giver kaffen og vi selv skiftes til at have kage med. 

Som faste koncerter kan nævnes julekoncerten og forårskoncerten. Begge koncerter foregår inde i Domkirken.

Vores dirigent hedder Noa Szilas (noa@szilas.net). Du er velkommen til at kontakte ham for mere information om ODA-koret.

Noa er uddannet cand.mag. i musikvidenskab med profil i musikledelse fra Københavns Universitet. Han har både erfaring som korsanger og korleder i forskellige sammenhænge.

Det er vigtigt for Noa, at koret oplever glæden ved at synge sammen og i særdeleshed glæden ved, at det musikalske samarbejde i koret går op i en højere enhed.

Til dagligt arbejder han som musiklærer på Friskolen Glasværket.

ODA`s bestyrelse:

Kristina Boe Dissing - kristina@boedissing.dk

Pia Preston - preston@tdcadsl.dk eller på mobil  21751958

Arne Vesth Pedersen - arne.vesth@gmail.com

ODA koret øver i Skt. Knuds Salen

   Information