Dåb

Dåben i Odense Domkirken og Graabrødre Klosterkirken finder sted som en del af den almindelige søndagsgudstjeneste. Den kan også foregå ved en dåbsgudstjeneste, der afholdes én lørdag i kvartalet.

Du kan få dåb i Domkirken og Klosterkirken, hvis du bor i Domsognet (Skt. Knuds sogn) eller har en tilknytning til kirkerne. Både spædbørn, større børn og voksne kan blive døbt.

Ønsker I som forældre at få Jeres barn døbt i Domkirken eller Klosterkirken, skal I henvende Jer til kirkekontoret eller en af Domsognets præster. Her aftaler I dåbsdato, meddeler barnets navn samt navn og adresse på 2 til 5 faddere. Derefter kontakter I selv den af Domsognets præster, der skal foretage dåben, med henblik på en dåbssamtale.
 
     

Gode links til gæster på kirkekontoret

* Hvilket sogn bor du i? - Find dit sogn her

* Information om personregistrering, navne (navngivning, ændring m.m.), fødselsanmeldelse, faderskab (bl.a. omsorgs- og ansvarserklæring), dødsfald, ægteskab. Blanketter og digitale muligheder. Bestilling af attester m.m. Se her

* Tilladte navne, navngivning og navneændring. Se her hos

* Hvordan gør man, hvilke myndigheder skal man henvende sig til m.m. - Find det på borger.dk

* Om de kirkelige handlingers ritualer og indhold m.m.

Ophavsret: