Præsterne

Præsterne har mange forskellige opgaver at varetage, og er på mange måder kirkernes ansigt udadtil. De planlægger og forestår gudstjenester og kirkelige handlinger, underviser konfirmander og mini-konfirmander og besøger folk forud for de kirkelige handlinger, eller fordi de har bedt om en samtale.

Derudover er der også en del arbejde, som ikke umiddelbart kan ses. Det er både foran computeren med at skrive prædikener og taler til kirkelige handlinger, men der går også tid med at besvare henvendelser på telefon og mail.

Du er altid velkommen til at henvende dig til præsterne, men ønsker du at bestille tid til en kirkelig handling, kan du med fordel kontakte kirkekontoret på tlf. 66 12 03 92 eller på mail: sktknuds.domsogn@km.dk

Domprovst (kbf)
Regina Ljung

Tlf. 66 12 46 42
Mobil 51 14 31 80

Skt. Knuds provsti tlf. 65 48 70 00

E-mail: url@km.dk

Sognepræst Ulrik Andersen

Sognepræst
Ulrik Andersen

Mobil 20 25 96 16
E-mail: uar@km.dk


Træffes dagligt undtagen mandag.

Jesper Hougaard Larsen Præst for flygtninge og indvandrere

Sognepræst
Nicolai Røge

Mobil 20 30 97 12
E-mail: nir@km.dk

Jesper Hougaard Larsen Præst for flygtninge og indvandrere

Præst for flygtninge og indvandrere
Jesper Hougaard Larsen

Projektleder af Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense

Tlf. 63 12 08 73
Mobil 30 52 62 39
E-mail:
jhla@km.dk