Vielse og kirkelig velsignelse

Vielse:

Hvis man ønsker en vielse i Odense Domkirke eller Graabrødre Klosterkirke, henvender man sig til kirkekontoret for at aftale datoen og tidspunktet for vielsen.

Jo tidligere man har mulighed for at få truffet en aftale, desto større mulighed er der for, at kirken ikke allerede er optaget i forvejen. Så henvend jer gerne så snart I er sikre på hvilken dato, I ønsker.

Alle med bopæl i Skt. Knuds Sogn eller tilknytning til en af kirkerne er velkomne til vielse. Det er dog et lovkrav at mindst én af parterne skal være medlem af Folkekirken, for at vielsen med juridisk gyldighed kan finde sted i kirken.

Forud for den store dag har I en samtale med den præst, der skal forrette vielsen. Samtalen finder sted enten hjemme hos jer ved at præsten kommer på besøg, eller ved at I mødes i kirken eller på præstens kontor. Det afhænger af, hvad der praktisk muligt. Ved samtalen gennemgår I vielsesritualet og taler om de enkelte leds betydning. Der skal også vælges hvilke salmer, der skal synges. Præsten vil selvfølgelig gerne være behjælpelig med gode forslag til salmevalget i løbet af samtalen, men har I lyst til selv i forvejen at finde nogle gode, er der hjælp at hente på følgende hjemmeside: www.dendanskesalmebogonline.dk. Endelig vil præsten selvfølgelig også spørge ind til hvem I er, for at lære jer lidt at kende, så vielsen kan gøres mere personlig.

Fra jeres bopælskommune skal I have udstedt en prøvelsesattest, som dokumenterer, at I opfylder de juridiske betingelser for at kunne blive gift med hinanden. For at få udstedt en prøvelsesattest skal I aflevere en udfyldt og underskrevet ægteskabserklæring. Ægteskabserklæringen udfyldes og indsendes elektronisk med NemID via www.borger.dk

Når I bestiller en prøvelsesattest er det vigtigt at være opmærksom på, at den kun er gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen. Prøvelsesattesten sendes til kirkekontoret sammen med navne og adresser på to vidner.

 

 

Kirkelig velsignelse af borgerligt ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt ægteskab er for dem, som tidligere er blevet gift på rådhuset, men som også føler, at de vil have Guds velsignelse over deres ægteskab.

Der er ingen frist for hvor lang tid, der må gå mellem vielsen på rådhuset og velsignelsen i kirken. Det er f.eks. en smuk indledning til et sølv- eller guldbryllup at komme i kirke til en velsignelse.

Ritualet for en kirkelig velsignelse følger i høj grad vielsesritualet, og hvis ikke jeres gæster ved på forhånd, at I allerede er gift på rådhuset, er det slet ikke sikkert, at de opdager det!

Ved en kirkelig velsignelse gælder de samme retningslinjer, som man kan læse ovenfor under "vielse", men i stedet for en prøvelsesattest og oplysninger om vidner, skal kirkekontoret blot have oplyst jeres vielsesdato og -sted. Hvis I er borgerligt viet i udlandet har vi også brug for en kopi af jeres vielsesattest.

 

Typiske spørgsmål om vielse og kirkelig velsignelse

Kan vi blive viet hjemme i haven..??

Ja, det kan faktisk godt lade sig gøre! Det er nemlig en mulighed at afholde en kirkelig vielse eller velsignelse udenfor kirkerummet, hvis I har en særlig tilknytning til stedet, hvor I ønsker handlingen skal foregå. Så en vielse i jeres egen have eller et andet sted er bestemt en mulighed. Præster fra Domkirken medvirker dog kun ved handlinger i Skt. Knuds Sogn, så ønsker I at blive gift et sted udenfor sognet, skal I rette henvendelse til præsten i det sogn, hvor jeres vielseslokalitet er beliggende.

Ved vielse udenfor kirkerummet skal præsten i hvert enkelt tilfælde godkende stedet for vielsen for at sikre at forholdene er i orden, så vielsen kan gennemføres forsvarligt og værdigt.

Alle udgifter til lydanlæg, lys, stole og evt. telt eller pavillon afholdes af brudeparret, ligesom det også er jeres eget ansvar at søge om tilladelse hos rette vedkommende, hvis vielsen skal finde sted på en lokalitet, I ikke selv ejer.

Musikledsagelse aftales i hvert enkelt tilfælde med præsten, og man skal selv være indstillet på at afholde udgifterne til musikere.

 

Skal vielsen foregå om lørdagen..??

Vielser kan i princippet foregå alle ugens dage og på et hvilket som helst tidspunkt. Det er ikke et krav at vielsen finder sted om lørdagen. Det er bare sådan traditionen er blevet.

Ønsker I at blive viet på andre tidspunkter, henvender I jer blot med jeres ønske, så finder vi en løsning.

 

Må der medvirke solister med sang og musik til en vielse..??

Som hovedregel er I velkomne til at få solister til at optræde med et enkelt nummer eller to i løbet af vielsen. De eneste krav fra kirkens side er blot, at tekst og musik ikke er i modstrid med den kristne tro eller virker "forstyrrende" for helheden i den kirkelige handling, samt at medvirkende solister arbejder professionelt med musik til daglig. Kravet om professionalisme skyldes, at Domkirkens rum pga. sin størrelse er komplekst at synge og spille i, og kræver mere end amatørmusikere normalt kan honorere. 

Aftale om solisters medvirken træffes med præsten, som i hvert enkelt tilfælde skal godkende musikalske indslag. Det er også præsten, der koordinerer på hvilket tidspunkt i løbet af handlingen solisterne kommer på. I er også velkomne til at tage kontakt til kirkens organist, hvis jeres solist ønsker akkompagnement. Vi kan dog ikke garantere, at ønsket om akkompagnement imødekommes. Det afhænger af flere forhold om det kan lade sig gøre.

Bestilling og betaling af solister er en privat sag og er ikke noget kirkens præster eller medarbejdere kan medvirke til eller stå for.

 

Kan homoseksuelle også blive viet i kirken..??

Homoseksuelle par kan vies eller få kirkeligt velsignet deres borgerlige ægteskab i Domkirken og Graabrødre Klosterkirke på lige fod med alle andre.

Ritualerne for homoseksuelle minder meget om de velkendte ritualer for heteroseksuelle, men selvfølgelig med små ændringer rundt omkring. Der indgår naturligvis også musik, salmer og en personlig tale som ved alle andre vielser og kirkelige velsignelser.

 Navneændring på bryllupsdagen

Ægtefæller beholder som udgangspunkt deres egne navne i forbindelse med vielse. Hvis I ønsker at få samme efternavn og eventuelt mellemnavn på bryllupsdagen, kan det godt lade sig gøre, men I skal søge om navneændring på borger.dk i god tid forud for vielsen.

Læs mere her.

 

Gode links til gæster på kirkekontoret