Lån og leje af kirkernes lokaler

Kirkens lokaler udlånes / udlejes efter et regulativ vedtaget af menighedsrådet. Heraf fremgår det, at eksternt udlån / udleje sker primært til formål knyttet til det kirkelige arbejde i sognet.

Lokalerne kan ikke lånes eller lejes til receptioner og sammenkomster i forbindelse med dåb, vielse eller bisættelse. 

Ved ønske om lån / leje af kirken og kirkens lokaler kontaktes kirkekontoret tlf. 66 12 03 92 eller mail sktknuds.domsogn.dk