Åbent prædikenværksted

En søndag om måneden er der mulighed for at være med til ”åbent prædikenværksted”, og sammen med præsten og andre interesserede komme ind i maskinrummet, hvor dagens prædiken bliver til. Her kan du stille spørgsmål til dagens tekster, undre dig over passager, der virker uforståelige eller uklare, og bidrage med de tanker, dagens tema sætter i gang hos dig. Indtrykkene fra samtalen samles sammen, og bruges herefter i prædikenen ved den gudstjeneste, der starter umiddelbart efter.

Vi mødes én time før gudstjenestens begyndelse; henholdsvis kl. 9.00 i Domkirkens krypt og kl. 16.00 i præsteværelset i Graabrødre Klosterkirke. Sammen taler vi om gudstjenestens tekster og temaer i ca. 30 – 40 minutter, og alle bidrag er hjerteligt velkomne. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage; blot lysten til at være med.

Sognepræst Ulrik Andersen indbyder til ”åbent prædikenværksted” på følgende søndage og helligdage i efteråret 2024:

xx. september

xx. oktober

xx. november