Hovedorgel

Hovedorglet  

Kort historisk rids
Odense Domkirke fik sit første orgel i 1625, et brugt instrument hentet fra København. I 1756 byggedes det første orgel med den pragtfulde barokfacade til kirken af orgelbyggeren Amdi Worm.

Dette instrument veg i 1862 pladsen for et nyt bygget af Marcussen & Søn.

Siden er det med stor respekt for instrumentets unikke klanglige kvaliteter blevet restaureret, ombygget og udvidet i 1935, og størstedelen af det nuværende orgel stammer fra Marcussens seneste ombygning i 1965.

I 2006 tilføjedes en ny stemme i orglets svelleværk og instrumentet blev forsynet med et moderne setzer-system. Orglet fremstår i dag med 57 stemmer fordelt på fire manualværker og pedal, se disposition.

Disposition

Hovedværk:        
Quintatön 16’
Principal 8’
Spidsfløjte 8’
Oktav 4’
Spidsfløjte 4’
Quint 2 2/3’
Oktav 2’
Mixtur 5 kor
Scharf 4 kor
Trompet 16’
Trompet 8’

Rygpositiv:  
Principal 8’  
Quintatön 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’
Rørfløjte 4’
Oktav 2’
Gemshorn 2’
Quint 1 1/3’
Sesquialtera 2 kor
Scharf 4-6 kor
Dulcian 16’
Krumhorn 8’

Brystværk:   
Gedakt 8’
Principal 4’
Gedaktfløjte 4’
Oktav 2’
Waldfløjte 2’
Sivfløjte 1’
Cymbel 3 kor
Regal 16’
Skalmeje 8’

Crescendoværk:   
Bordun 16’
Rørfløjte 8’
Fugara 8’
Vox celeste 8'
Principal 4’
Traversfløjte 4’
Spidsquint 2 2/3’
Nathorn 2’
Terz 1 3/5’
Oktav 1’
Mixtur 4-5 kor
Fagot 16’
Obo 8’

Koblinger m.v.:  
H+R, H+B, H+C, R+C, B+C, P+H, P+R, P+B, P+C, Generalcrescendo, Tutti.
Setzeranlæg med 4 x 2000 kombinationer.

Pedalværk:
Principal 16’
Subbas 16’
Oktav 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’
Hulfløjte 4’
Nathorn 2’
Mixtur 6 kor
Basun 32’
Basun 16’
Trompet 8’
Trompet 4’