Klops kisteorgel

Klop-orglet og musikken i Odense Domkirke

Hen over året byder Domkirken og Graabrødre Klosterkirke på et væld af koncerter og musikarrangementer, der i bredde og diversitet repræsenterer hele det klassiske kirkemusikalske spekter fra middelalder og renaissance over barok og romantik til moderne tid; kor- og orkesterkoncerter, kammermusik, solistoptrædener, herunder de internationale orgel- og klokkespilskoncerter i sommerperioden, koncerter i forbindelse med byens Blomster- og HCA-festivals, musikcaféer i Skt. Knuds Salen med det dejlige Hornung & Møller flygel, lørdagsmatinéer og koncerter i Krypten, som i kraft af sin enestående akustik danner stemningsfuld ramme om en bred vifte af kammermusikalske begivenheder. Kirkens organister inddrager desuden flittigt professionelle gæstemusikere i gudstjenester og andagter i begge kirker. Både i forbindelse med festdage og højtider som jul og påske og ved talrige andre anledninger i årets løb til stor glæde for såvel den faste menighed som domkirkens mange besøgende fra ind- og udland.

 Orgel til krypten.
Ud af de mange kirkemusikalske aktiviteter er gennem årene vokset et stærkt ønske om og behov for et lille, transportabelt orgel til domkirkens krypt. Her foregår kammermusikkoncerter og fra tid til anden gudstjenester eller andagter med særlig fokus på musikken. I domkirkens hovedskib afholdes en række koncerter med Domkirkens professionelle kor og skiftende ensembler, og det er tanken, at instrumentet også skal kunne flyttes op i kirkerummet og dække et uopfyldt behov som continuo-instrument i en orkestersammenhæng.

Klops kisteorgel.
 Efter nøje overvejelse faldt valget på det hollandske orgelbyggeri Klop, som har årtiers erfaring med fremstilling af gedigne, smukt forarbejdede og velklingende instrumenter, skabt med stilistisk forbillede i barokkens klangideal og opførelsespraksis. I Klops orgelbyggetradition går æstetik, fornemt håndværk og klangskønhed op i en højere enhed, og netop kisteorglet, beskedent i størrelse, men stort i klanglig fylde, udgjorde det perfekte valg til domkirkens smukke kryptrum med dets unikke akustiske betingelser.

Indvielse.
Den officielle indvielse af orglet fandt sted i forbindelse med Matinéen lørdag den 17. februar 2018 i krypten. Her fortalte domorganist Randi Mortensen om og præsenterede instrumentet både solistisk og kammermusikalsk. Randi Mortensen.