Begravelse og bisættelse

Dødsfald

Ved dødsfald tilser en læge afdøde og skriver en dødsattest. Lægen indberetter dødfaldet til CPR.

Anmodning om begravelse/ligbrænding

De pårørende skal hurtigst muligt efter dødsfaldet anmode om begravelse eller bisættelse hos begravelsesmyndigheden, dvs. kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Det foretages på borger.dk. Denne anmodning kan de pårørende give en bedemand fuldmagt til at foretage.

I anmodningen eller evt. på blanketten  "Anmodning om begravelse/ligbrænding" skal du som anmelder tage stilling til, om afdøde skal begraves eller brændes, i hvilken kirke eller kapel det skal foregå, og om der skal medvirke en præst. Oplysningerne skal stemme overens med afdødes (kendte) ønsker. Var afdøde medlem af folkekirken medvirker der normalt en præst ved begravelsen.

Anmeldelsen kan foretages med Nem ID på borger.dk

Bedemand. De efterladte kan henvende sig til en bedemand for at få hjælp til det praktisk i forbindelse med dødsfald og begravelse. Fuldmagt til bedemand.

Dødsfald – Hvad gør jeg?  10 praktiske råd.

Begravelse /bisættelse fra Domkirken eller Klosterkirken

Ønsker I en kirkelig begravelse fra Domkirken eller Klosterkirken kan I tage kontakt til en af Domsognets præster straks efter at dødsfaldet er sket. Det kan evt. ske gennem kirkekontoret. Her aftales tidspunktet for begravelsen/bisættelsen. Før begravelsen taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen. Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer.

Læs mere -  At få sagt ordentligt farvel.

 
     

Gode links til gæster på kirkekontoret

* Hvilket sogn bor du i? - Find dit sogn her

* Information om personregistrering, navne (navngivning, ændring m.m.), fødselsanmeldelse, faderskab (bl.a. omsorgs- og ansvarserklæring), dødsfald, ægteskab. Blanketter og digitale muligheder. Bestilling af attester m.m. Se her

* Tilladte navne, navngivning og navneændring. Se her hos

* Hvordan gør man, hvilke myndigheder skal man henvende sig til m.m. - Find det på borger.dk

* Om de kirkelige handlingers ritualer og indhold m.m.

Ophavsret: