Rundvisninger

 

 

Guidede rundvisnger bookes gennem
kirketjener/kirkelig medarbejder Christina Birk Sørensen
E-mail: kirkeservice@live.dk

Rundvisninger foregår i kirkens åbningstid dog ikke onsdag formiddag.

Opgaveark til Odense Domkirke klik her

På opdagelse i Odense Domkirke 

Odense Domkirke – Skt. Knuds Kirke - fortæller flere århundreders historie både Danmarks og Odenses historie fra Knud den Helliges tid til vor tid.

Odense Domkirke er først og sidst en kirke, hvor der i 1000 år er afholdt gudstjenester, dåb, vielser, begravelser, ordineret præster og provster ligesom kirken har dannet rammen om landets og byens store historiske begivenheder.

Det har afsat sig spor i kirken med gravsteder for konger, adelige, gejstlige og borgere ligesom historien afspejles i kirkens arkitektur: klostertiden, den katolske tid, reformationen, barokken, nyere og nyeste tid.

Hele denne spændende historie har offentligheden lejlighed til at opleve på forskellige måder:

1) Åben kirke. Der er gratis adgang til Domkirken i åbningstiden (kl. 10-16 / kl. 12-16 lørdag-mandag og helligdage), hvor den besøgende kan gå på opdagelse rundt i Domkirken, tænde et lys, holde en personlig andagt med bøn og stilhed. Vi tilbyder gratis foldere og guider, som den besøgende kan orientere sig ved.

2) Kirkeværter. Onsdage  og torsdage er det mulighed for at møde en kirkevært i Domkirken, som gerne fortæller om kirkens liv og historie.

3) Rundvisere. Domkirken råder over et hold frivillige rundvisere. Grupper og selskaber kan bestille en rundviser til at fortælle om Domkirken og dens historie. 

4) Guideaftale med historiker fra Historiens Hus.

Odense Domkirke fortæller flere århundrede års spændende historie begyndende med Knud den Hellige til vor tid. Kirkens tykke mure rummer både Danmarks og Odenses historie, og fortællinger om konger og dronninger, om fattigfolk og rigmænd, om krig og kærlighed og meget, meget andet.
Den spændende historie skal frem i lyset, og derfor har domkirken indgået en guideaftale med historikerne fra Historiens Hus. Rundvisningerne er rettet mod grupper, selskaber og institutioner og kan skræddersyes efter behov og særlige ønsker. Det kunne f.eks. en temarundvisning om kirkens symboler, kirkens inventar, Knud den Hellige eller noget helt andet.
Rundturen gennem domkirken tager 1-1½ time. Pris 300 kr./time (uden for almindelig arbejdstid vil betalingen være 500 kr./time).