Højmessens liturgi

Liturgi for højmessen ved Odense Domkirke kl. 10.00

(Pr: Præst, Mh: Menighed)
Klokkeringning

I. Indledning

Præludium / Introitus

Indgangsbøn

Indgangssalme

I fastetiden indledes med Kyrie (Salmebogen nr. 433)

Hilsen:  Pr: ”Herren være med jer!” og Mh. synger: ”Og Herren være med dig!”

Kollekt (Bøn): Pr: ”Lad os alle bede…”, og Mh. synger: ”Amen”


II. Ordet

1. Læsning fra Det Gamle Testamente (Mh. rejser sig)

Salme mellem læsningerne

2. Læsning fra Det Nye Testamente (Mh. rejser sig)

Herefter, når der ikke er dåb:
Trosbekendelse synges i kor af menighed og præst  (se tekst på næstsidste side i salmebogen)

Salme før prædiken

Evangelielæsning

Pr: ”Dette hellige evangelium skriver evangelisten…”

Mh. rejser sig og synger: ”Gud være lovet for sit glædelige budskab.”

Prædiken

Kirkebøn       

Efter kirkebønnen eller prædiken gives meddelelser og bekendtgørelser. 

Kirkebønnen afsluttes med den apostolske velsignelse (Mh rejser sig)

Salme efter prædiken

Herefter, når der er dåb:
Forældre og faddere træder frem til døbefonten. 

Dåb jf. ritualet  (se s. 825 i salmebogen)

Fadervor efter dåb (bedes i kor)

Faddertale

Dåbsfølget tager plads i kirken

Salme efter dåb

III. Nadver

Pr messer eller siger: ”Opløft jeres hjerter til Herren, lad os prise hans navn!"

Lovprisning (afsluttes med… ”synge din herligheds lovsang”)

Mh synger: ”Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud, den almægtige, Himlen og jorden er fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste.”

Pr: ”Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn”

Mh synger: ”Hosianna i det højeste!”

Der synges 1. vers af ”O, du Guds lam!" (nr. 439 i salmebogen)

Nadverbøn,  Mh: ”Amen”

Fadervor, Mh synger: ”Amen, amen.”

Indstiftelsesordene (Mh rejser sig)

Altergang

Koret synger under uddelingen

Salme efter altergang

IV. Afslutning

Kollekt. Mh synger: "Amen"

Velsignelse (Mh rejser sig) Mh synger: ”Amen, amen, amen.”

Salme

Udgangsbøn

Postludium / Exitus

Når der har været dåb, fører Pr dåbsfamilien ud lige efter postludiet, og Mh rejser sig.