Udvalg under menighedsrådet

Hvis menighedsrådet mener, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg, inden sagen afgøres af menighedsrådet, nedsætter menighedsrådet et udvalg med det antal medlemmer, som menighedsrådet bestemmer i det enkelte tilfælde  
Forretningsudvalg (Det stående udvalg):Gudmund Bager (formand), Marianne Koch (næstformand og kasserer) og Kirsten Søgaard Kjær, sognepræst  
Aktivitetsudvalget: Christiane Hach (formand), præsterne, organisterne, Johannes Lauersen, Marianne Koch og to frivillige: Eva Marcuslund og Else Marie  Raae.  
Præsteboligerne: Marianne Outzen (formand) og bygningssagkyndig for præsteboligerne Mogens Kristiansen.
 
 
Kommunikationsudvalg: Marianne Koch, Kirsten Søgaard Kjær(formand), Jette Holm-Jannik, og Svend Thomsen.  
Kirkeudvalg: Elisabeth Straaby og Bjørn Valstrøm.  
Natkirkeudvalg: Dina Vejling, Kirsten Ramsing, Johannes Laursen og Kirstine Hansen.  
Butiks- og Café-udvalg: Elisabeth Straaby og Bjørn Valstrøm.  
Menighedsplejen: Præsterne.  
Valgbestyrelsen:  (formand), Bjørn Valstrøm   
Repræsentant i Folkekirkens Skoleudvalg:  
Repræsentant i FTS: Christiane Hach.